Płatny tancerz – dawniej i współcześnie

Kim jest płatny tancerz?

Hasło żigolo często pojawia się w krzyżówkach. Nie musi ono jednak oznaczać wyłącznie mężczyzny lekkich obyczajów. Może pod nim kryć także płatny tancerz, mężczyzna towarzystwa, opłacany przez kobietę, bardzo często starszą od niego, w zamian za kontynuowanie znajomości i obecność na różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienia towarzystwa.

Co powinien potrafić płatny tancerz?

Oczekuje się od takich ludzi jednak także znajomości dobrych manier, umiejętności społecznych, zabawiania dowcipem, prowadzenia rozmów towarzyskich na różne tematy oraz wspaniałych umiejętności tanczenych, które zapewnią płacącej świetną zabawę na sali balowej. Wymaga się więc od niego pogłębionej znajomości tańców towarzyskich.

Pejoratywne znaczenie terminu i jego niejednoznaczność

Termin „żigola” ma znaczenie pejoratywne i odnosi się do osób nie szukających innych źródeł utrzymania, niechętnych do podjęcie regularnej pracy zarobkowej, jednak nie musi on od nosić się do uprawiania nierządu. Żigolak może być po prostu płatnym tancerzem, towarzyszem.

Kim powinien być idealny kandydat na fordansera?

Fordanser powinien być atrakcyjny i uśmiechnięty. Kandydat na fordansera powinien także być otwarty i umieć odnaleźć się w każdym lub prawie każdym towarzystwie. Osoby nieśmiałe, które naturalnie unikają kontaktu z ludźmi i niezbyt rozmowne z pewnością nie odnajdą się w tej pracy. Fordanser musi także umieć ruszać się na parkiecie i budować pozytywny klimat na imprezie, a często także posiadać konkretny zestaw umiejętności tanecznych, znać kroki tańców towarzyskich. Często w roli fordanserek występują uczennice i studentki. Dodatkowym atutem osoby, która chce zostać fordanserką, są wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i znajomość języków obcych. Płatny tancerz powinien z pewnością nie tylko brylować na parkiecie, ale także być w stanie porozumiewać się z innymi, być w stanie rozmawiać z gośćmi najlepiej płynnie i swobodnie.

Gdzie i dlaczego obecnie zatrudnia się się fordanserów?

Obecnie zatrudnia się się fordanserów, a częściej fordanserki w klubach nocnych w celach marketingowych. Obecność ładnych, zadbanych, chętnych do tańca dziewcząt ma przyciągnąć wielu klientów, rozpromować klub, rysować przed potencjalnymi klientami jego obraz jako miejsca, w którym łatwo poznać nowe osoby, w którym panuje atmosfera dobrej zabawy. Jest to prosty, ale patrząc na jego popularność-skuteczny zabieg.