Początki tańca

Początki tańca to bardzo kontrowersyjny temat. Wiele osób uważa, że taniec rozpoczął się w Afryce, podczas gdy inni sądzą, że jest to europejski wynalazek. Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, wciąż jest ono fascynujące.

Taniec to ruch ciała, zazwyczaj rytmiczny, w sposób ekspresyjny. Osoba, która tańczy nazywana jest tancerzem.

Ta forma sztuki została zdefiniowana w różny sposób jako “fizyczna ekspresja ludzkich emocji i wyobraźni”, “fizyczna forma sztuki, która jest świadomie skomponowana z [estetyką]” i jako “forma rozrywki”. Taniec może być również interpretowany jako kulturowy pokaz własnych umiejętności tanecznych.

Wszystkie znane, istniejące kultury mają jakąś formę tańca lub przynajmniej jakąś aktywność podobną do tańca. Tańce mogą być wykonywane solo lub z jednym lub wieloma partnerami, mogą być choreograficzne lub improwizowane. Taniec może również polegać na czystej improwizacji, bez żadnych ustalonych kroków czy wzorów. Taniec może być wykonywany dosłownie wszędzie: w teatrze, na ulicy, na lodowisku, w sali baletowej, na boisku piłkarskim – nie ma ograniczeń co do długości i wysokości przestrzeni do tańca.

Podgrupą tego tańca jest taniec towarzyski: taniec, w którym biorą udział dwie lub więcej osób, które są społecznie związane poprzez taniec i niekoniecznie są spokrewnione lub wyszkolone zawodowo, chociaż może być pewien stopień szkolenia, jeśli jest to związane z ich zawodem.

Kiedy ludzie zaczęli tańczyć? Nikt nie wie na pewno, kiedy zaczął się taniec. Nie ma żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, kiedy dokładnie się to stało. Istnieje jednak wiele teorii na temat tego, kiedy taniec się zaczął. Jedna z nich głosi, że jakaś prymitywna forma tańca powstała mniej więcej w tym samym czasie co język. Oznaczałoby to, że ludzie tańczyli, zanim jeszcze stali się ludźmi, ponieważ wszyscy ludzie musieli pochodzić z tego samego źródła. Najstarsze odkryte malowidła jaskiniowe mają około 25 000 lat i niektóre z nich wydają się przedstawiać tańczące postacie.

Inna teoria głosi, że najwcześniejsze tańce były wykonywane przez łowców-zbieraczy podczas ich festiwali i rytuałów jako część obrzędów płodności, w których świętowali oni wiosenne lub letnie przesilenie lub dziękowali Matce Ziemi za jej hojność. Starożytni Grecy datowali swoją cywilizację na 2000 lat przed Chrystusem i twierdzili, że od tego czasu robili to, co my nazywamy “tańcem”.

Inna teoria głosi, że taniec wywodzi się od plemienia ludzi zwanych “Aurignacians”. Ludzie ci żyli w południowej Europie 35,000 lat temu.

Najwcześniejsze dowody na istnienie tańca można znaleźć w sztuce jaskiniowej w Lascaux i Chauvet we Francji, datowanej na około 30 000 lat. Malowidła jaskiniowe datowane są również na 10 000 lat p.n.e. Najwcześniejsze pisemne wzmianki o tańcu pochodzą z Chin. W roku 2348 p.n.e. chiński cesarz Shennong opisał taniec, który był wykonywany w okresie Wiosny i Jesieni. Shennong wydał serię dekretów dotyczących różnych aspektów życia społecznego, a jeden z nich dotyczył tańca: “Są ludzie, którzy są dobrzy w śpiewie, ale nie są dobrzy w tańcu. Są też inni, którzy są dobrzy w tańcu, ale nie są dobrzy w śpiewie. Nie ma jednak nikogo, kto byłby dobry w obu tych dziedzinach. Odtąd każdy, kto jest utalentowany w śpiewie, będzie również utalentowany w tańcu (i odwrotnie), a każdy, kto doskonali się w tańcu, będzie również doskonalił się w śpiewie.”