Balet od najmłodszych lat – zajęcia baletowe dla dzieci

Balet – czym jest ten popularny rodzaj tańca?

Pod pojęciem balet kryje się kilka różnych definicji, jak podaje Wikipedia możemy rozumieć je jako:
• rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy według choreografii z towarzyszeniem muzyki, na tle dekoracji;
• zespół baletowy (na przykład balet Teatru Wielkiego, od 29 kwietnia 2009 roku Polski Balet Narodowy);
• utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego;
• całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju (na przykład: balet romantyczny, balet polski).

Historia baletu – długa i nieprzerwana tradycja

Balet powstał z renesansowych maskarad karnawałowych i z triumfów, popularnych we Włoszech, które przerodziły się w widowiska dworskie, złożone z recytacji, śpiewu, muzyki, pantomimy i tańca. Od początku XV w. zaczął tworzyć się specyficzny styl włoski. Za pierwsze widowisko baletowe uznaje się wystawione przez nią w 1581 Ballet comique de la Reyne (Komiczny Balet Królowej). Przymiotnik „komiczny” oznaczał wówczas element dramatyczny, rozwijający jeden temat. Reżyserem widowiska był Baltazarino di Belgioioso.

Między XVI a XVII w. balet przybrał formę widowiska o treści mitologicznej, wykonywanego przez dworzan, co było znaczącą zmianą w historii tańca. W XVIII w. powstała opera baletowa, w której przeważały nad partiami śpiewanymi partie tańczone, wykonywane przez zawodowych tancerzy. W drugiej połowie XIX wieku nowym centrum sztuki baletowej stała się Rosja. Obecnie znacznie popularniejszy jest oparty na zasadach taniec współczesny, jednakże klasyczne szkoły baletowe wciąż istnieją, nawet znajdują liczne grono swoich zwolenników.

Zajęcia baletowe dla dzieci – dlaczego warto?

Zajęcia baletowe dla dzieci to spełnienie marzeń wielu dziewczynek. W kulturze istnieje często powtarzający się motyw piękniej, delikatnej oraz niebywale kobiecej baletnicy. Z tego powodu wiele dziewczynek również chciałoby spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu.

Ponadto warto zauważyć, że balet ma korzystny wpływ na ogólną kondycję fizyczną ćwiczących m.in. poprawia postawę dzieci, zapobiega garbieniu się oraz wzmacnia śródstopie.

Oprócz tego jak większość sportów uczy dyscypliny, współpracy, wytrwałości, co warto wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Dodatkowo kontakt ze sztuką, muzyką uwrażliwia, rozbudza kreatywność małych baletnic.

Reasumując, naprawdę warto zapisać dziecko na zajęcia baletowe. Nawet jeśli nie dane mu będzie zostać zawodowym tancerzem, ta forma sportu z pewnością wywrze pozytywny wpływ na jego kondycję fizyczną oraz ogólny rozwój.