Mądre wspieranie rozwoju dziecka

Dzieciństwo to najpiękniejszy okres w życiu, który przede wszystkim polega na dynamicznym i wielotorowym rozwoju. Każdy rodzic pragnąc jak najlepiej dla własnych dzieci, poszukuje więc najlepszych sposobów na wspieranie prawidłowego rozwoju i kształtowania osobowości oraz umiejętności. Ważna jest przede wszystkim świadomość i rozsądek, które powinny przyświecać rodzicom poszukującym najlepszych rozwiązań.

Rozwój psychoruchowy

Pierwsze lata życia dziecka opierają się w dużym stopniu na rozwoju psychoruchowym. Większość umiejętności, które dziecko zdobywa jako pierwsze, wiąże się właśnie z ruchem i aktywnością fizyczną. Bardzo duże znaczenie ma więc najbardziej swobodna aktywność fizyczna, która będzie jednocześnie przyjemnością dla dziecka. Nauka tańca dzieci to świetny sposób na ćwiczenie poczucia rytmu, rozwijanie koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi, jak i przekazanie dziecku narzędzi do wyrażania siebie, swoich myśli i emocji. Nauka tańca dzieci wcale nie musi odbywać się wyłącznie na zorganizowanych zajęciach, lecz również w warunkach domowych, gdzie muzyka obecna jest każdego dnia, a rodzice pozostają bardzo otwarci i chętni do wspólnego tańca. Zapewnienie dziecku odpowiedniej dawki ruchu ma ogromne znaczenie, dlatego warto poszukiwać najlepszych form aktywności dla każdego dziecka. Jeśli taniec nie jest atrakcyjny, warto znaleźć inną dyscyplinę i formę ruchu, w której dziecko najlepiej się będzie czuło. Rozwój psychoruchowy należy również wspierać w nieco mniej spektakularny sposób, jak na przykład podczas zabaw, które aktywizują motorykę małą i dużą. Zabawa to najbardziej naturalne zajęcie każdego dziecka, dlatego jest to również najlepszy sposób na organizowanie sytuacji edukacyjnych i rozwojowych.

Rozwój emocjonalny i społeczny

Rozwój psychoruchowy to nie jedyny obszar, który wymaga uwagi rodziców i opiekunów. Istotne jest także przygotowanie dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie ze sferą emocjonalną. Zwłaszcza pierwsze lata życia dziecka są istotne, ponieważ to wtedy nawiązuje ono pierwsze głębokie relacje i buduje zdrowe przywiązanie do rodziców. Dzięki temu w późniejszym czasie idzie w świat ufne i jednocześnie pewne siebie i swojej wartości, mając poczucie bezpieczeństwa, które gwarantują rodzice. Świadomi rodzice pozwalają dziecku na okazywanie uczuć oraz emocji nawet jeśli są one czasem niewygodne i uciążliwe. Wspieranie dziecka poprzez cierpliwe i wyrozumiałe podejście to bardzo istotny aspekt wychowania i kształtowania małego człowieka.