Poziomy zaawansowania na Twojej ścieżce Tanguero/ -y

Poziom 1

poziom początkujący

  • Poziom A/ kurs od pierwszego kroku Poznawanie podstawowych elementów tango tradicional: technika chodzenia, objęcia, muzykalność oraz specyfika kultury argentyńskiego tanga. Pierwsze lekcje to praca na właściwą postawą ciała (wyprostowana sylwetka utrzymana w osi) oraz nad równowagą w parze. Dalej podstawowa technika objęcia i kontakt w parze (prowadzenie – podążanie), dysocjacja (klatka piersiowa – biodra) i kadencja w tańcu. Osadzenie kroku w rytmie i melodii. Technika chodzenia (caminata), w tym zasady nawigacji i poruszania się zgodnie z kierunkiem tańca. Technika ocho adelante & átras. Nauka podstawowych figur, jak:  parada, pasada, planeo,  kanapka (sandwichito), krzyżyk (cruz), technika obrotów (vuelta i giro).  Na ostatnich lekcjach z poziomu A prezentujemy reguły Milongi oraz prowadzimy PRE MILONGĘ – mini milongę, która ma przygotować do uczestnictwa w milongach – imprezach tanecznych, na których tańczy się tango.
  • Poziom A+/ od 5 m-cy regularnej nauki Kontynuacja pracy na techniką chodzenia i objęcia. Równowaga, balanceo i kontakt w parze. Dysocjacja, pivot i technika giro. Z nowych elementów wprowadzamy blok tematyczny: sacadas oraz pierwsze zabawy z rytmem i stopami (barriadas, patada). Proste kompozycje własnego tańca  z wykorzystaniem elementów z poziomów A i A+. Osadzenie tańczonych figur w rytmie i melodii.

Poziom 2

poziom średniozaawansowany

  • Poziom B/ od 1 roku regularnej nauki Doskonalenie techniki chodzenia i objęcia. Zmiana kierunku przy równoczesnym utrzymaniu linii tańca (kierunek tańca i zasady compartir de pista). Elegancja i precyzja ruchu w poznanych wcześniej figurach. Klarowność prowadzenia i muzykalność. Z nowych elementów wprowadzamy blok tematyczny boleo (technika, prowadzenie i wariacje) oraz pierwsze, proste i efektowne ozdobniki partnera i partnerki.  
  • Poziom B +/ od 1,5 roku regularnej nauki Rozwijanie precyzji prowadzenia/podążania oraz elegancji ruchu. Kontynuacja pracy nad muzykalnością (osadzenie w rytmie, pierwsze interpretacje melodii w wybranych utworach tanga). Nowy blok tematyczny: gancho i enganche – technika, prowadzenie i muzykalność. Łączenie nowo poznanych figur w proste sekwencje z wykorzystaniem elementów z poprzednich poziomów zaawansowania. Wprowadzenie rodzaju muzycznego Tango Vals – rytm, charakterystyka i bazowe elementy tańczone w walczykach.
  • Poziom C/ od 2 lat regularnej nauki. Praca nad płynnością i elegancją ruchu. Rytm a muzykalność (kiedy tańczymy rytm, a kiedy melodie) – praca na przykładzie wybranych utworów  wiodących orkiestr Złotej Ery Tanga. Wprowadzenie  nowych elementów: volcada (figura tańczona poza osią) i ozdobniki (adornos). Typowe volcady. Technika partnera i partnerki. Prowadzenie. Przykłady łączenia z innymi figurami oraz zastosowanie w muzyce. Ozdobniki partnera i partnerki, przykłady bardziej zaawansowanych rytmicznie i technicznie możliwości ozdabiania tańca.
  • Poziom C + / od 2,5 roku regularnej nauki. Kontynuacja pracy nad figurami tańczonymi poza osią – colgady. Technika, prowadzenie i muzykalność. Powtórzenie techniki obrotów oraz wprowadzenie nowej możliwości obrotów w tangu – soltadas (technika i prowadzenie). Łączenie z innymi figurami oraz zastosowanie w muzyce. Praca na dynamiką tańca – jak ją budować w oparciu o przyśpieszenia i zwolnienia w wybranych sekwencjach figur. Dynamika a muzykalność.

Poziom 3

poziom zaawansowany

  • Poziom D/ od 3 lat regularnej nauki Doskonalenie techniki chodzenia i objęcia. Muzykalność i dynamika tańca, w tym umiejętne stosowanie ozdobników partnera i partnerki. Poznawanie charakterystyki stylów w Tango Tradicional: Tango Salón a Tango Milonguero. Praca na bazowych elementach każdego z tych stylów. Milonga i Tango Vals – rozwianie umiejętności tańczenia na przykładzie bardziej zaawansowanych sekwencji rytmicznie i techniczne, w tym zasady stosowania ozdobników.
  • Poziom D +/ od 3,5 roku regularnej nauki Kontynuacja pracy nad rozróżnianiem stylów tańca – Tango Nuevo i Tango Escenario. Poznawanie charakterystyki stylu oraz bazowych dlań figur i rozwiązań technicznych. Muzykalność i dynamika tańca typowa dla stylu. Krótka choreografia Tango Escenario oraz praca nada kompozycją własnego tańca w wybranym stylu tanga: Salón, Milonguero, Nuevo lub Escenario.
  • Poziom E/ 4 lata i więcej regularnej nauki nazywany przez nas Master Class. To poziom dedykowany zaawansowanym kursantom, którzy poznali wszystkie elementy z poziomów A ⇒ D. Praca nad określeniem własnego stylu oraz jego doskonalenie. Precyzja i elegancja ruchu. Muzykalność oraz interpretacja różnych utworów wiodących orkiestt tanga z umiejętnym zastosowaniem dynamiki ruchu (przyśpieszenia / zwolnienia). Na tym etapie zaawansowania proponujemy tematyczne seminaria z tańca, muzykalności i kultury tanga.